سد مخزنی زارم رود در استان مازندران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

مشاور: گروه همکاری مهندسین مشاور پژوهاب – خزرآب

مرحله مطالعات : مرحله اول

موقعیت : محدوده طرح در جنوب شرقی شهر ساری، بفاصله جاده ای 35  کیلومتری از این شهر و در استان مازندران قرار دارد. 

اهداف طرح:

 •  ذخیره سازی و تنظیم جریانهای رودخانه زارم رود
 • تامین نیازهای زیست محیطی : 10/0 میلیون مترمکعب
 • تامین نیازهای صنعت : 18/8 میلیون مترمکعب
 • تامین آب شرب روستایی: 16/7 میلیون مترمکعب
 •  تامین آب شرب شهری: 30/0 میلیون مترمکعب

 مشخصات طرح:

 • نوع سد: خاکی
 • آبدهی سالیانه زارم رود :120 میلیون مترمکعب
 • ارتفاع سد از بستر رودخانه : 75 متر
 • حجم بدنه: 5/5 میلیون مترمکعب
 • حجم مخزن : 82/0 میلیون مترمکعب
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده