سد مخزنی و شبکه آبیاری - زهکشی خانم گلی در استان آذربایجان غربی

كارفرما : شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربایجان غربی

مشاور :  شركت مهندسين مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات: مرحله اول

موقعیت: محدوده طرح در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و در حوالی شهرستان شاهین دژ قرار گرفته است.

اهداف طرح:

بررسی پتانسیل جریانهای سطحی رودخانه جوشاتو چای و ذخیره سازی این جریانها برای توسعه کشاورزی و آبیاری اراضی منطقه که در حال حاضر با محدودیت آب مواجه میباشند.

مشخصات سد مخزنی:

 • نوع سد  : خاکی با هسته رسی
 • طول تاج :  175 متر
 • ارتفاع سد : 53 متر
 • عرض تاج : 10 متر
 • حجم مخزن : 14 میلیون متر مکعب
 • ظرفیت آبگیر : 2 متر مکعب در ثانیه
 • طول سرریز  : 20 متر با جریان آزاد
 • حجم بدنه سد : 770000 متر مکعب
 • سیلاب طراحی سرریز :230 مترمکعب در ثانیه با دوره برگشت 10000 سال

مشخصات شبکه آبیاری:

 • سطح خالص   : 2060 هکتار
 • سیستم آبیاری  اراضی باغی  : قطره ای
 • سیستم آبیاری  اراضی زراعی  : آبفشان قر قره ای (Traveling Gun )
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده