سد انحرافی زرینگل در استان گلستان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

پیمانکار: شرکت ساختمانی چاتال

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله اول و دوم و سوم

موقعیت: 5 کیلومتری جنوب شرق شهرستان علی آباد کتول (بنکوه) در استان گلستان

اهداف طرح:

هدف اصلي طرح قره سو- زرينگل جمع آوري و تنظيم مازاد جريانهاي رودخانه هاي زرينگل و كبودوال جهت توسعه كشاورزي و آبياري در دشت قره سو- زرينگل ميباشد.

مشخصات سد انحرافی:

 • نوع سرریز:  سرریز بدون دریچه
 • طول سرریز: 30 متر
 • ارتفاع تاج سرریز از پی: 6/50 متر
 • تراز تاج سرریز196/50 متر از سطح دریا
 • ظرفیت طرحی سرریز:160 مترمکب در ثانیه
 • نوع حوضچه آرامش سرریز: معادل تیپ I
 • طول حوضچه آرامش سرریز: 19 متر
 • پل روی سرریز: ندارد
 • طول بازوی خاکی سد انحرافی: 120 متر
 • ظرفیت مجرای تخلیه رسوب: 50 مترمکعب در ثانیه
 • تجهیزات هیدرومکانیک مجرای تخلیه رسوب: قطاعی
 • ظرفیت آبگیر: 15 مترمکعب در ثانیه
 • طول آستانه سازه آبگیر: 12/50 متر
 • تجهیزات هیدرومکانیک سازه آبگیر:  غلطکی
 • مجرای ماهی رو: دارد
 • عرض مجرای ماهی رو: 2 متر
 • سیستم آب بندی: دیوار Cutoff بتنی
 • حداکثر عمق: 7 متر

مشخصات حوضچه های رسوبگیر

 • طول خالص حوضچه ها: 40 متر
 • عمق مفید آب : 2/20 متر
 • عمق مرده (رسوبات) : 0/60 متر
 • ارتفاع کلی حوضچه ها : 3/50 متر
 • عرض خالص هر سلول :5/70
 • عرض ناخالص چهار سلول : 24/30 متر
 • حداقل قطر ذرات قابل ته نشینی : 0/25 میلیمتر

مشخصات کانال انتقال آب

 • ظرفیت طراحی: 15 مترمکعب در ثانیه
 • شیب طولی کانال: یک در هزار
 • طول کانال: 2490 متر
 • مقطع کانال: ذوزنقه ای
 • عرض کف کانال: 2/5 متر
 • شیب جدار: 1/5: 1
 • ضخامت پوشش بتنی: 10 سانتیمتر
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده