نیروگاه های برقابی استانهای گیلان و مازندران

طرح نیروگاه های برقابی استانهای گیلان و مازندران

كارفرما : وزارت جهاد سازندگی - معاونت عمران و صنایع روستایی

مشاور : شرکت  مهندسين مشاور  پژوهاب

مرحله مطالعات : مرحله اول

موقعیت  : مناطق مختلف در استانهای گیلان و مازندران

اهداف طرح :

بررسی پتانسیل برقابی در جایگاههای لومیر،آب سفید ، چاکرود ،چشمه کیله ، دو هزار و ناصرآباد

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده