نیروگاه های برقابی گرگان و گنبد در استان گلستان

طرح نیروگاه برقابی شصت کلا

كارفرما : وزارت جهاد کشاورزی- سازمان جهاد سازندگی استان گلستان

مشاور : شرکت مهندسين مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات: مرحله اول

موقعیت : در جنوب غربی شهرستان گرگان  در استان گلستان

اهداف طرح :

تامین انرژی برقابی از پتانسیل رودخانه شصت کلا

مشخصات طرح:

 • بند انحرافی بر روی رودخانه شصت کلا
 • خط انتقال (پنستاک) بطول 3/9 کیلومتر از نوع لوله فولادی بقطر 600 میلیمتر

مشخصات توربین نیروگاه:

 • ارتفاع طراحی:  157متر
 • شدت جریان : 0/6 متر مکعب در ثانیه
 • قدرت خروجی: 780 کیلو وات
 • نوع توربین : پلتون با محور افقی

 

طرح نیروگاه برقابی گرمابدشت

كارفرما :  وزارت جهاد کشاورزی- سازمان جهاد سازندگی استان گلستان

مشاور :  شرکت  مهندسين مشاور  پژوهاب

مرحله مطالعات : مرحله اول

موقعیت :  در جنوب شرقی شهرستان گرگان در استان گلستان

اهداف طرح : تامین انرژی برقابی از پتانسیل رودخانه گرمابدشت

مشخصات طرح:

 • بند انحرافی بر روی رودخانه گرمابدشت
 • خط انتقال (پنستاک) بطول 3/9 کیلومتر از نوع لوله فولادی بقطر 450 میلیمتر

مشخصات توربین نیروگاه:

 • ارتفاع طراحی:    168 متر
 • شدت جریان : 0/5 متر مکعب در ثانیه
 • قدرت خروجی: 700 کیلو وات
 • نوع توربین : پلتون با محور افقی

 

×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده