شبکه جمع آوری آبهای سطحی سایت پایانه ها و مخازن بندر پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان

کارفرما : شرکت صنایع ملی پتروشیمی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات: بازنگری مرحله دوم و سوم

موقعیت : استان خوزستان-بندر ماهشهر- سایت پایانه ها و مخازن

اهداف طرح:

جمع آوری آبهای سطحی سایت مخازن پتروشیمی ماهشهر

مشخصات طرح:

  • احداث کانالهای جمع آوری آبهای سطحی به طول کل 1300 متر
  • لوله گذاری شبکه جمع آوری آبهای سطحی به طول کل 1368 متر به اقطار 800 تا 1600 میلیمتر
  • احداث ایستگاه پمپاژ
  • لوله گذاری خروجی ایستگاه پمپاژ با لوله GRP به قطر 1400 و بطول 200 متر
  • احداث کانال بعد از لوله خروجی ایستگاه پمپاژ تا دریا به طول 1100 متر
×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده