آب و فاضلاب شهرهای الیگودرز،ازنا،مومن آباد، دورود، چالانچولان و فاضلاب بروجرد در استان لرستان

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر بروجرد

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله سوم

موقعیت : شهر بروجرد در استان لرستان

مشخصات پروژه :

 • جمعیت شهر در سال 1415(افق طرح) : 358600 نفر
 • سرانه فاضلاب تولیدی با احتساب نشتاب: 188 لیتر بر نفر در روز
 • مجموع طول فاضلابروهای اصلی، فرعی و خط انتقال طراحی شده:421 کیلومتر
 • سرانه مصرف آب با احتساب پرت :  230 لیتر بر نفر در روز
 • سیستم تصفیه:  بروش لجن فعال و هوادهی ممتد (Extended Aeration) با پیش بینی  تمهیداتی جهت حذف نیتروژن
 • مخزن آب: 5000 متر مکعب

 

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر دورود

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله سوم

موقعیت : شهر دورود- در استان لرستان

مشخصات پروژه :

 • جمعیت شهر در سال 1415(افق طرح): 220937 نفر
 • متوسط سرانه فاضلاب تولیدی با احتساب نشتاب: 180 لیتر بر نفر در روز
 • تعداد ایستگاههای پمپاژ فاضلاب پیش بینی شده در شهر: 4 دستگاه
 • سرانه مصرف آب با احتساب پرت :  230 لیتر بر نفر در روز
 • طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب طراحی شده: 250 کیلومتر
 • سیستم تصفیه:  بروش لجن فعال از نوع پیشرفته (MLE) با هاضم بی هوازی (تاسیسات حذف لجن)  و با هدف حذف بیولوژیکی نیتروژن

 

طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر الیگودرز

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله سوم

موقعیت : شهر الیگودرز در استان لرستان

مشخصات پروژه :

 • جمعیت شهر در سال 1415(افق طرح) : 139138 نفر
 • طول شبکه جمع آوری فاضلاب طراحی شده به اقطار 200 الی 800 میلیمتر: 200 کیلومتر
 • طول خط انتقال فاضلاب به قطر 1000 میلیمتر: 4900 متر
 • سرانه فاضلاب تولیدی با احتساب نشتاب: 160/3 لیتر بر نفر در روز
 • سرانه مصرف آب با احتساب پرت :  225 لیتر بر نفر در روز
 • سیستم تصفیه:  بروش لجن فعال و هوادهی ممتد  (Extended Aeration)
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده