شبکه آبیاری و زهکشی دشت دامغان در استان سمنان

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

پیمانکار : شرکت دژگستر طبرستان

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله اول و دوم و سوم

موقعیت : شمال شهر دامغان 

اهداف طرح:

 • کاهش تلفات انتقال آب
 • تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی دشت دامغان   
 • ترمیم بخشی از کانالهای موجود
 • حفاظت محدوده شبکه از سیلابهای بالا دست

مشخصات طرح:

 • احداث کانال به شکل مستطیلی:  26/6 کیلومتر
 • احداث کانال به شکل ذوزنقه:  3/0 کیلومتر
 • اجرای جاده سرویس کانالها: 29/9 کیلومتر
 • اجرای دایک حفاظتی و زهکش : 12/9 کیلومتر
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده