حفاظت از شهرک بعثت در مقابل سیلاب رودخانه جراحی در استان خوزستان

كارفرما : وزارت نفت - شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مشاور : شرکت مهندسين مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات :  مطالعات شناخت

موقعیت : شهرک بعثت در حوالی بندر ماهشهر در استان خوزستان

اهداف طرح :

انجام مطالعات بمنظور حفاظت شهرک بعثت و تاسیسات جنبی آن در مقابل سیلابهای رودخانه جراحی و همچنین انجام محوطه سازی ها در حاشیه رودخانه جراحی

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده