کانال هدایت سیلاب رودخانه جراحی در هدامه در استان خوزستان

كارفرما : وزارت نفت - شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

 مشاور : شرکت مهندسين مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات: توام مرحله اول و دوم

موقعیت:  حوالی بندر ماهشهر در استان خوزستان

اهداف طرح:

طراحی کانال سیلاب بر به منظور تخلیه بخشی از سیلابهای رودخانه جراحی به خلیج فارس برای حفاظت شهرک بعثت و تاسیسات مجاور آن در مقابل سیلابها

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده