توسعه رودخانه كردان و آبهاي زيرزميني دشت هشتگرد

کارفرما:  شركت سهامي آب منطقه اي تهران

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله اول

اهداف طرح:

هدف از اين مطالعات بررسي امكان توسعه منابع آبهاي سطحي حوزه آبريز رودخانه كردان ( امكانات احداث سد مخزني) و شناسايي آبهاي زيرزميني دشت هشتگرد بمنظور بررسي اوليه پتانسيل توسعه آنها در ارتباط با تامين نيازهاي آبي كشاورزي و شرب ( شهر جديد هشتگرد) بوده است. گزارش اين مطالعات در بهمن 1371 بكارفرماي طرح ارائه گرديد.

در نتيجه اين مطالعات مشخص گرديد كه امكان توسعه بهره برداري از منابع آب حوزه آبريز مذكور محدود مي باشد. در نهايت احداث تعدادي بند گابيوني كوتاه در مسير رودخانه كردان جهت تغذيه بهتر سفره آب زيرزميني دشت هشتگرد و افزايش پتانسيل آن بعمل آمد.

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده